Rozšíření VS Code

Pro editor VS Code (Visual Studio Code) existuje velké množství rozšíření, která vylepšují funkčnosti tohoto oblíbeného editoru. Zde jsou nejčastější rozšíření pro VS Code.

VS Code - rozšíření

Formátování a zobrazení kódu

 • Prettier – Code formatter (Prettier)- formátuje kód tak, aby byl přehlednější
 • Bracket Pair Colorizer 2 (CoenraadS)  obarvuje páry závorek různými barvami tak, aby bylo jasné, kde blok končí a začíná. Nyní je možno také místé tohoto rozšíření použít nativní nastavení VS Code: editor.bracketPairColorization.enabled: true
 • Indent-Rainbow (oderwat) – podbarvuje odsazení bloků

Kód

 • IntelliSense/Auto Complete – IntelliSense je již zabudován do VS Code a pomáhá s dokončením psaného kódu. Některá rozšíření poskytují vylepšení pro konkrétní jazyky (Python, JavaScript, PHP, Java, …) .
 • PHP Intelephense (Ben Mewburn) – pro PHP
 • Auto Close Tag – generuje ukončovací tagy i pro další jazyky XML, PHP, Vue, JS, atd.
 • Auto Rename Tag – při změně tagu se přejmenuje také jeho uzavírací tag
 • PHP Namespace Resolver – přidá automaticky chybějící namespace – stačí kliknout pravým tlačítkem na čefeně podrtžený text a vybrat Import class.

Ostatní

 • Todo Tree (Gruntfuggly) nebo TODO Highlight (Wayou Liu) – zvýrazňuje Vaše komentáře Todo, Note, Fixme  a dalších v kódu.
 • GitLens (GitKraken)- vylepšuje integraci Gitu do VS Code a přidává další funkce – zobrazení větví, historii, tagy, porovnávání změn a další užitečné pomůcky.
 • Bookmarks (Alessandro Fragnani) – umožňuje vkládat do kódu záložky
 • CSS Peek (Pranay Prakash)- přepíná z HTML do odkazovaných stylů
 • Live Server (Ritwick Dey) – lokální vývojový server
 • Docker – práce s kontejnery a obrázky Docker přímo v rámci VS Code
 • GitHub Copilot – AI parťák pro programování (placené rozšíření)

Vzhled

 • One Dark pro (binaryify) – vzhled podobný editoru Atom, velmi povedený.
 • Community Material Theme (Mattia Astorino) – nastavení vzhledu
 • Material Icon Theme (Philipp Kief) – přidává ikonky Material theme
 • FiraCode – font pro ligatury, které zobrazují symboly (šipky apod.)