Klávesové zkratky ve VS Code

Visual Studio Code nabízí mnoho klávesových zkratek pro rychlou práci s programem. Zde je seznam těch nejčastěji používaných.

VS Code - klávesové zkratky

Základní operace – hledání, kopírování, zpět, …

Ctrl + F Hledat v aktuálním souboru
Ctrl + H Nahradit v aktuálním souboru
Ctrl + C Kopírovat označený text
Ctrl + X Vyjmout označený text. Pokud není nic označeno, smaže se celý řádek s textem.
Ctrl + V Vložit označený text
Ctrl + Z Vrátit poslední změnu
Ctrl + Shift + Z Znovu provést poslední změnu
Ctrl + Shift + P Otevřít paletu příkazů
Ctrl + Shift + N Otevřít nové okno editoru
Ctrl + S Uložit aktuální soubor

Řádky a bloky – označit, duplikovat, smazat, komentovat, posunout,…

Ctrl + Shift + L Označit všechny výskyty aktuálního výrazu
Ctrl + D Označit aktuální výskyt výrazu
Ctrl + Shift + Alt + Šipka nahoru/dolů Duplikovat řádek nahoru/dolů
Ctrl + Shift + K Smazat aktuální řádek
Ctrl + / Zakomentovat/odkomentovat aktuální řádek nebo blok textu
Alt + Shift + šipka nahoru/dolů Přesunout řádek nahoru/dolů
Ctrl + X Pokud není nic označeno, smaže se celý řádek s textem.

Otevřené soubory – přepnout, zavřít

Ctrl + Tab: Přepínat mezi otevřenými soubory
Ctrl + W: Zavřít aktuální soubor
Ctrl + K, Ctrl + W: Zavřít všechny soubory

Otevřené panely – otevřít, skrýt

Ctrl + B: Otevřít/skrýt boční panel
Ctrl + J: Otevřít/skrýt panel terminálu
Ctrl + Shift + E: Otevřít/skrýt panel souborů

Ladění

F5: Spustit ladění
F9: Nastavit/zrušit bod přerušení
F10: Pokračovat v debugování po kroku
F11: Vstoupit do funkce (vstoupit do podprogramu)
Shift + F11: Vrátit se z funkce (vrátit se z podprogramu)
Ctrl + Shift + D: Otevřít panel debugování

Toto jsou pouze některé z nejčastěji používaných klávesových zkratek ve VS Code. VS Code nabízí mnoho dalších, které Vám pomůžou zefektivnit práci s programem.

Ostatní tipy a triky

Jak označit a smazat prázdné řádky: použít Replace (CRTL+H), kde se do vyhledání zadá regulární výraz ^$\n a pole pro nový text zůstané prázdné. Je potřeba mít v tomto dialogu zapnutou podporu regulárních výrazů (hvězdička se čtverečkem) napravo od hledaného textu. Pak dejte vyhledat vše a pro smazání stiknout Delete.

Jak označit všechny řádky, které obsahují konkrétní text: použít Replace (CRTL+H), kde se do vyhledání zadá regulární výraz ^.*konkrétní text.*$ a pole pro nový text zůstané prázdné. Je potřeba mít v tomto dialogu zapnutou podporu regulárních výrazů (hvězdička se čtverečkem) napravo od hledaného textu. Pak dejte vyhledat vše.