Auto Hotkey jako text expander

Auto Hotkey (AHK) je skvělý nástroj pro automatizaci. Tento článek se zabývá jeho použitím jako text expanderu, který po zapsání zkratky vypíše delší text.

Text expander

Text expander je funkce nebo program, který umožňuje definovat si nějakou zkratku a text, kterým má být nahrazena po jejím zapsání. Zde je jednoduchý příklad – po zápisu textu „_em1“ se nahradí delším textem níže:

Dobrý den,
děkujeme Váš email. Vaši otázku jsem předal do oddělení technického servisu. Do 24 hodin by se Vám měl ozvat některý z kolegů a domluvit se s Vámi na dalším postupu.
S přáním hezkého dne,

Jan Novák
Uživatelská podpora
Adresa…

Pokud píšete podobné emaily opakovaně, ušetří Vám text expander spoustu času, protože text nemusíte odnikud kopírovat nebo dokonce ručně psát, ale pokaždé jen napíšete na klávesnici „_em1“ a vloží se dlouhý text.

Textových expanderů existuje mnoho, např. TextExpander, TextBlaze, FastKeys, PhraseExpress nebo PhraseExpander. Některé jsou placené, některé zdarma, některé jsou omezené například jen pro použití v internetovém prohlížeči, jiné se umí synchronizovat pomocí cloudu. Já si zvolil AutoHotkey – program, který běží na pozadí ve Windows a tak funguje ve většině programů. Zároveň umí i mnoho dalších pokročilých funkcí a dalších automatizací.

Instalace Auto Hotkey je jednoduchá – z jejich stránek si stáhnete instalační program, nainstalujete a spustíte. Dále si vytvoříte nový textový soubor s koncovkou .ahk, který bude obsahovat všechny Vaše zkratky + jejich dlouhé texty.

Výše uvedený příklad bude ve skriptu vypadat takto:

:*:em1::"Dobrý den,{Enter}děkujeme Váš email. Vaši otázku jsem předal do oddělení technického servisu. Do 24 hodin by se Vám měl ozvat některý z kolegů a domluvit se s Vámi na dalším postupu.{Enter}{Enter}S přáním hezkého dne,{Enter}Jan Novák,{Enter}Uživatelská podpora{Enter}Adresa..."

Zkratky i texty můžete samozřejmě definovat libovolně.

Základní syntaxe text expanderu v AHK s příklady

 • ::zkratka::dlouhý text – toto je základní syntaxe expanderu, např. „::_em::info@uzivatel.cz“ způsobí, že když napíšete zkratku _em a stisknete Enter, tab nebo mezerník, tak se tato zkratka ihned změní na uvedený email.

Mezi první dvě dvojtečky lze přidat některé další možnosti:

 • :O:zkratka::dlouhý text – neprovede na konci operaci, pomocí které se zkratka odeslala. Pokud pomocí mezerníku, tak nepřidá na konci mezeru, podobně pro Enter nebo tabelátor. Znak mezi dvojtečkami není nula, ale velké písmeno O (jako Omit last character).
 • :R:zkratka::dlouhý text – některé znaky v dlouhém textu mají nějakou funkci: -()[]{}‘:;“/\,.?! Enter (`n), mezerník (`s) tabelátor (`t). V textu by se nezobrazily, nebo dokonce vykonaly nějakou činnost. Pokud ale mezi první dvě dvojtečky vložíte R (Raw), tak se zobrazí text, jak je napsaný, bez přídavných funkčností, což u text expanderu obvykle chceme.
 • :RO:zkratka::dlouhý text – zde je vidět, že příkazy lze kombinovat.
 • :*:zkratka::dlouhý text – není třeba stisknout žádnou odesílací klávesu (Enter, tab, space), k záměně textu dojde okamžitě po zápisu celé zkratky.
 • :?:zkratka::dlouhý text – provede záměnu i pokud je zkratka zapsána uvnitř slova.

Použití speciálních znaků v dlouhém textu:

 • :RO:zkratka::dlouhý text levá část {left 10} dlouhý text pravá část – posune při psaní část textu o 10 znaků doleva, čili výsledkem bude  „dlouhý text  dlouhý text pravá část“
 • {tab} – vloží tabelátor
 • {Enter} – simuluje stisk klávesy Enter

Zkratky

Doporučuji si promyslet vlastní pro zkratky, aby nekolidovaly s běžnými slovy. Pokud byste např. jako zkratku definovali běžné slovo (např. telefon), při každém zapsání slova telefon by došlo k jeho nahrazení. Doporučuje se proto na začátku zkratky použít nějaký málo používaný znak. Já používám na začátku podtržítko, což se běžně v textech nepoužívá. Dále by měla být zkratka snadno zapamatovatelná, abyste si ji rychle vybavil. Zde pár příkladů:

 • _tel – vloží do textu mé telefonní číslo
 • _ico – IČO firmy
 • _dic – DIČ firmy
 • _adr – vloží celou firemní adresu
 • _emdel – text emailu při odpovědi na požadavek na smazání účtu
 • _empodp – vložení podpisu do emailu
 • _lorem1 – vložení 1 odstavce textu Lorem Ipsum
 • _lorem2 – vložení 2 odstavců textu Lorem Ipsum
 • _obsah – vloží shortcode pro generátor obsahu článku ve wordpressu

Všechny zkratky postupně vložíte do skriptu. Co řádek, to jedna zkratka, vše vložte do jednoho souboru. Ten si zkuste spustit a pokud vše funguje, stačí ho jen zkompilovat pomocí volby Compile Script (GUI) do spustitelného EXE souboru, vyberte verzi v2.

Tento EXE soubor pak přidejte do seznamu programů po spuštění Windows : klávesy Win+R, do políčka pak zadat „shell:startup“ a odeslat Enterem   – zobrazí se složka s programy spouštěnými po startu a sem vložíte zástupce k právě vytvořenému exe souboru a vše je hotovo, po startu se program spustí a pokaždé, když zadáte některou z Vašich zkratek, tak dojde k jejímu nahrazení dlouhým textem.

Pokud program běží, uvidíte v systémové liště zelenou ikonku „H“. Pro vypnutí na ní stačí kliknout pravým tlačítkem myši a ukončit. Samozřejmě lze program zase kdykoliv spustit.

Web: https://www.autohotkey.com/
Cena: zdarma