Nastavení wifi routeru Asus

V tomto článku najdete návod na nastavení wifi routerů Asus a odpovědi na nejčastější dotazy.

Nejprve jak se dostanete do nastavení wifi routeru Asus: router lze nastavovat dvěmi způsoby – pomocí mobilní aplikace ASUS Router nebo pomocí webové aplikace. Mobilní aplikace je velmi podařená a doporučuji ji vyzkoušet, také ji často využívám. Bohužel neposkytuje všechny možnosti nastavení routeru a proto budu popisovat nastavení pomocí webové aplikace.

Nejprve připojte počítač nebo zařízení k síti WiFi routeru, který chcete nastavovat (kabelem nebo bezdrátově). Pak otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu 192.168.1.1, což je výchozí adresa URL správce směrovačů Asus. Na vstupní stránce budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla správce. Výchozí údaje pro nové zařízení je obvykle admin / admin. Ale po první instalaci si je správce obvykle změní na jiné.

Po přihlášení se zobrazí hlavní rozhraní panelu správce se základním přehledem. Do češtiny lze rozhraní přepnout v pravém horním rohu, ale pokud alespoň trochu rozumíte angličtině, doporučuji ji ponechat, občas jsou překlady běžných technických pojmů trochu matoucí.

Je dobré udržovat software routeru (firmware) stále aktuální kvůli novým bezpečnostním hrozbám, takže pokud v horní části uvodní stránky uvidíte, že je k dispozici nová verze, doporučuji hned ji zaktualizovat a pak teprve pokračovat dál.

Pro první nastavení routeru určitě použijte Rychlé nastavení internetu, které Vás srozumitelně provede celým úvodním procesem nastavení routeru sítě (název sítě, hesla, apod.).

Nezapomeňte kliknout na tlačítko „Použít“ v dolní části každé stránky, abyste uložili nová nastavení. Při nastavování mějte na paměti, že při ukládání nového nastavení obvykle dojde ke krátkému přerušení v řádu sekund. V některých případech může být také vyžadován restart routeru.

Bezdrátové připojení (Wireless)

Zde můžete pro jednotlivá pásma konfigurovat veškeré parametry – název sítě (SSID) a jeho zobrazení, heslo (klíč), chytré připojení, kanály, režimy a šířky pásma. V dalších záložkách pak najdete:

 • WPS
 • WDS
 • Wifi MAC filtr – lze povolit jen konkrétní zařízení na základě jejich MAC
 • Radius
 • Pokročilé nastavení – mnoho drobných, ale užitečných voleb, např. lze upravit výkon vyzařování wifi (Nastavení výkonu Tx), aktivovat rozvrh vypínání a zapínání wifi, atd. když najedete myší nad název položky, objeví se otazníček a po kliknutí se zobrazí vysvětlivka.

LAN – místní síť

Sekce LAN nabízí základní nastavení sítě:

 • IP adresa: 192.168.1.1 je standardně používaná a doporučuji ponechat, pokud nemáte pro změnu nějaké důvody.
 • Maska podsítě 255.255.255.0 – taktéž doporučuji neměnit, pokud nemáte nějaký důvod
 • DHCP – v režimu DHCP se přiděluje každému zařízení IP adresa dynamicky, tzn. že se může časem změnit. Lze zde nadefinovat rozsah IP adres (od-do), ze kterých se bude přidělovat a také povolit vybraným zařízením manuální přiřazení IP adresy – u těch se pak IP nemění a je vždy stejná.
 • Směrování – možnost nastavit zařízením statické směrování.
 • IPTV

WAN – připojení k internetu

Nastavení připojení podle pokynů vašeho poskytovatele internetu. Obvykle se používá typ WAN připojení Automatické IP, a to většinou i v případě, že máte od poskytovatele přidělenou veřejnou statickou IP adresu, protože tu řeší poskytovatel u sebe. Mezi další volby patří:

 • Duální WAN – pro dvě internetové přípojky (jedna hlavní a druhá záložní) pro výpadky nebo pro vyrovnávání zátěže. Hlavní připojení se zapojuje do WAN portu a sekundární do LAN portu.
 • Port trigger
 • Předávání portů – umožňuje vzdáleným počítačům připojit se ke konkrétnímu zařízení v této LAN.
 • DMZ – nastavení demilitarizované zóny
 • DDNS
 • Průchod NAT

Síť pro hosty (Guest Network)

V některých verzích bývá také použitý trochu zavádějící překlad Hostovaná síť nebo síť hosta. Určitě doporučuji povolit ji a striktně vyžadovat po všech členech rodiny, aby hostům dávali pouze přístup pro hosty, nikoliv pro domácí uživatele. Můžete povolit buď jedno pásmo nebo obě (2.4 GHz / 5 GHz ), případně více, podle toho, jaký máte typ routeru.

Kromě názvu sítě, šifrování a hesla lze také nastavit délku doby, kterou má host k dispozici, což se může hodit třeba ve veřejných prostorech.

Pokud máte routery propojené do mesh sítě, tak také můžete nastavit, aby takto fungovala také síť pro hosty, jinak budou připojeni pouze na hlavní router a v jiné části domu nemusí mít signál. Provedete to tak, že kliknete na síť pro hosty (na sloupec s uvedeným základním nastavením)  a zde u položky Hostovaná síť AIMesh vyberete Všechny uzly AIMesh místo přednastavené hodnoty Jen router. Také je zde možné omezit hostům rychlost (šířku pásma) pro download a upload. Může se hodit když pracujete doma a za Vašimi dětmi chodí více kamarádů najednou a všichni začnou sledovat fimy nebo hry.

Firewall

Firewall kontroluje příchozí a odchozí komunikaci (pakety) podle nastavených pravidel filtrování.

 • DoS – ochrana před útoky hrubou silou
 • URL filtr – lze zadávat klíčová slova buď do blacklistu (pro blokování) nebo whitelistu (odblokování). Pokud uživatel zadá URL adresu s blokovaným slovem, bude jeho požadavek odmítnut.
 • Filtr klíčových slov – protože je v dnešní době většina přenosů šifrována, tak nelze tuto funkci efektivně používat.
 • Filtr síťových služeb

Adaptivní funkce QoS (Adaptive QoS)

Tato sekce nabízí přehled, jak jednotlivá zařízení „spotřebovávají“ konektivitu a umožňují nastavovat různé priority a omezení. Nejdůležitější je záložka QoS, kde nejprve vyberete typ QoS a pro něj pak vlastní nastavení:

 • Tradiční funkce QoS – pokročilé nastavení položek, včetně portů, protokolů a přenosů. Přepínání typu QoS nastavuje prioritní konfiguraci pro každého klienta.
 • Adaptivní funkce QoS – nastavení řídí priority pro různé typů aktivit (hraní her, kancelářská práce, …)
 • Omezovač šířky pásma – pro jednotlivá zařízení definujete zda má mít omezení a pokud ano, tak jaký je jeho limit pro download a upload.

Rodičovská kontrola (Parental Controls)

Asus router nabízí několik typů rodičovské kontroly – kontrola obsahu (filtry pro webové stránky a aplikace) a omezení času přístupu na internet nebo úplné blokování.

Administrace (Administration)

Základní nastavení režimu routeru:

 • Bezdrátový směrovač (Wireless router) nebo AiMesh router
 • Přístupový bod (Access point – AP)
 • Repeater, regenerativní zesilovač
 • Media brigde
 • Uzel AI Mesh (AI Mesh node)

Dále lze v záložce Systém změnit heslo do administrace, nastavit čas a zóny, povolit přístup do administrace z internetu a další. Lze zde také nastavit pravidelný restart routeru, např. každý den o půlnoci.

Důležitá je záložka Firmware, kde vidíte, jakou máte verzi software routeru a zda je aktuální nebo existuje nějaká novější verze.

V další záložce si můžete zazálohovat nastavení routeru do počítače a v případě potřeby jej obnovit. Je zde také možnost uvést router do původního továrního nastavení, tedy do stavu, ve kterém jste ho koupili.

 

Ostatní nastavení

AI protection – nastavení externích bezpečnostních služeb
USB porty – správa úložišť a sdílení USB
QoS – nastavení profilů kvality služeb
Pokročilá nastavení – konfigurace přesměrování portů, DMZ, analyzátoru provozu a dalších funkcí
Chcete-li získat přístup ke konkrétnímu nastavení a nakonfigurovat jej, vyhledejte jej v příslušné nabídce. Chcete-li například nastavit přesměrování portů:

Přejděte do nabídky Rozšířená nastavení > WAN
Klikněte na položku „Port Forwarding/Port Triggering“.
Přidejte pravidla přesměrování portů pro konkrétní zařízení a aplikace.