GIT – nástroj pro verzování souborů a spolupráci

Git je systém pro správu verzí, který umožňuje sledovat změny v kódu zdrojového kódu a spolupracovat na projektu s více lidmi.

Jak pracuje GIT: Nejprve se vytvoří repozitář, což je místo, kde uchováváme zdrojový kód projektu. Pak se pomocí Gitu uloží změny jako jako tzv. commit. Commit je souhrn změn, které tvoří jeden celek, který chcete uchovat pohromadě a v případě potřeby se vrátit před tento stav. Může obsahovat jen změnu v jednom souboru, ale také změnu ve více souborech najednou. Prostě mějte na mysli, že se budete moci vracet zpět na předchozí commity a podle toho je vytvářejte.

Na začátku práce s Gitem je potřeba vytvořit nový repozitář. Poté lze vytvářet commity, přidávat nové soubory, odstraňovat existující, přesouvat je mezi složkami a také vytvářet a spojovat různé větve (branch), které umožňují současnou práci na různých funkcích projektu.

Běžná práce je jednoduchá – když provedeme nějakou změnu v souboru, tak pomocí příkazu git add <jméno souboru> přidáme změnu souboru do tzv. staging area. Zde všechny změny čekají na tzv. commit, tedy přesunutí změn do repozitáře. Tím se vytvořil nový stav, ke kterému se v budoucnu můžeme vracet. Git ukládá do sledovaných adresářů své adresáře „.git“ (s tečkou, tedy standardně nejsou vidět).

Aktivace GITu: git init

V terminálu přejděte do složky, se kterou chcete pracovat, a zadejde git init. Tím se vytvoří nový repozitář, neboli se vytvořil skrytý soubor .git, do kterého se budou změny zapisovat.
C:\laragon\www\test>git init
Initialized empty Git repository in C:/laragon/www/test/.git/

Toto se musí provést pro všechny složky, které chcete mít pomocí Gitu sledované. Čili ideálně při vytvoření nové složky rovnou provést také git init.

Přidání souboru do staging area: git add

Pomocí příkazu git add soubor.xyz ho přidáme do stagingu. Ten si lze představit jako mezisklad, kam se přidávají soubory se změna do té doby, než se všechny najednou nevyskladní pomocí commitu do repozitáře. Pozor, že pomocí git add se přidá aktuální stav změn – pokud tedy po přidání do stagingu provedete v souboru nějakou změnu, je potřeba provést příkaz add znovu, jinak ve staging area zůstane ta předběžná verze!
git add soubor.xyz - přidá konkrétní soubor
git adresář - přidá konkrétní adresář
git add . - přidá vše, včetně podadresářů

Vytvoření commitu: git commit

Pomocí git commit se pak provede přesun změn z dočasného stagingu do commitu. Nejčastěji se ještě připojí pomocí -m  poznámka do uvozovek:
git commit -m "Přidán nový nadpis"

Zobrazení stavu: git status

Přikaz git status ukazuje, zda jsou evidovány nějaké nové změny od posledního uložení.

Výpis provedených commitů: git log

Příkaz git log vypíše seznam všech provedených commitů včetně autora, data a času a komentáře. Lze také použít kratší verzi výpisu: git log –oneline

Výpis detaily commitu: git show

Příkaz git show 1234567 vypíše detaily požadovaného commitu – kromě času a autora především rozdíly, tedy původní stav a změněný stav. Pokud se v logu zobrazuje velmi dlouhý text a nelze z něj vyzkočit, zkuste zmáčknout klávesu INSERT a poté Q (jako quit).

Nastavení Gitu: git config

Git se obvykle nejprve nastavuje globálně, tedy pro celý program a poté lze nastavovat ho i lokálně, pro jednotlivé repozitáře. Takže zatímco obvykle uvádíte své jméno a osobní email, u některých projektů chcete mít identitu uvedenou s pracovním emailem a tak pro tyto to nastavíte lokálně a tím přepíšete globální nastavení.

git config –global globální nastavení GITu
git config –system systémová nastavení
git config –local nastavení lokálního repozitáře

 

Smazání repozitáře: rm – rf .git

 

www: https://git-scm.com/